Het klinkt zo mooi en gemakkelijk, compassie hebben voor jezelf. Niets is minder waar, wat kan het moeilijk zijn om jezelf op nummer 1 te zetten in moeilijke tijden. Tijdens de gekte van nu, de Corona crisis, is het meer dan logisch dat veel mensen worstelen met zelfliefde. Werk ligt zo goed als plat, het gezin vraagt veel van je, je eigen gezondheid kent z’n makken omdat je niet naar de sportschool kunt gaan en zo druk bent, je ochtend routine zakt in en je weet niet meer waar je jouw yoga les tussen moet zien te proppen. We worden uit ons comfort zone gehaald, de oude routines maken zich los. Je merkt.. waaraan jij je zekerheid en je identiteit hebt ontleend.

Het is de weg naar alles wat je wilt in je leven. Het is jouw basis waarvan uit je leven aan kunt. Misschien zoek je je hele leven al naar vervulling en weet je niet meer waar je het zoeken moet. Goed zo! Juist als je los laat en niet meer weet hoe je de dingen moet doen, ontdek je dat zelf liefde het aller belangrijkste is om terug te vinden. Zelfliefde is je Core, je natuurlijke staat. En naar die staat zijn veel mensen tegenwoordig op zoek. Juist als je het niet meer weet, komt er ruimte om te ontvangen. Je stevent niet meer vooruit, maar doet een stapje terug. The magic starts.

Het kan zijn dat je al jaren, of zelfs al je hele leven, je eigenwaarde van je buitenwereld laat afhangen. Dan heb je jezelf al zo lang te kort gedaan, en ergens wist je dat heus wel. Omdat anderen die delen spiegelen waarin we onszelf nog mogen zien. De onzekerheid staat daarmee aan jouw kant, je weet waar je nog werk te doen hebt. Ècht vertrouwen op je eigen kunnen vergt moed, en daadkracht om in die kracht te gaan staan. Het vergt ook de wetenschap en de aanvaarding dat je niet alles kunt weten. Dat je daarom fouten mag maken en hulp kunt vragen als dat nodig is. Zelfliefde is jezelf onvoorwaardelijk liefhebben.

Jouw relatie als katalysator

We kunnen onze (liefdes)relaties zijn als katalysatoren. Anderen spiegelen afgescheiden delen in onszelf. Je hebt het vast eens gehoord, dat de eigenschap van je partner die jou het meeste dwarszit àlles over jou zegt. Stel, je partner is constant aan het werk en ziet jou niet staan. Zie jij jezelf dan wel staan? Ben je op dat moment verbonden met jezelf? Kun jij jezelf duidelijkheid, verbinding, liefde, gezelligheid geven op dat moment? Nog eentje. Je irriteert je aan het perfectionisme van je partner. Vaak is dit een deel wat jij in jezelf hebt los gelaten door omstandigheden. Het kan zijn dat jouw ouders perfectie niet goedkeurde, en dat je daardoor gemakkelijker met de dingen omgaat. Die waarheid helpt je op weg naar compassie voor je partner, èn naar jezelf. Kun jij zijn perfectionisme, zijn drang om het goed te doen liefhebben? Zodra jij de minder fijne kwaliteiten van je partner begint lief te hebben ontstaat er compassie en daarmee Zelfliefde. Zelfliefde is daarmee te oefenen in je liefdesrelatie. Heb hem/haar lief, en daarmee de afgestoten delen van jezelf.

Je eigen storm

Hoe werkt dat nu eigenlijk? Zelf liefde betekent in verdiepende zin dat je er kunt zijn voor jezelf op de manier die nodig is in het moment. Dat lukt vaak als alles voor de wind gaat, maar lukt het ook als het iets minder gaat? Voor zelf liefde is een ander woord mogelijk: compassie. In alle tijden kunnen we compassie voor onszelf hebben. Compassie hebben betekent niet dat je zomaar alles toe laat en over je heen laat lopen. Nee, compassie betekent dat je vanuit liefde reageert en handelt. In het woord compassie zit het woord Compas, het is de richtingaanwijzer vanuit je hart. Vanuit je hart leven is wat compassie je brengen kan.

Kalmeer je storm JUIST als je het even niet meer weet door liefdevol naar jezelf te zijn. Laat al je moetjes even los en kom thuis in jezelf. We leggen onszelf zo veel op in het leven. De moetjes kunnen soms best even het raam uit. Laat maar eens even goed los, laat maar gaan. Kijk wat er gebeurt als de wereld iets anders van je vraagt en jij je laat meevoeren. Natuurlijk.. er is een bepaalde structuur nodig. Maar de meesten van ons redden zich prima als de helft van de “moetjes” los gelaten wordt. Je zal gaan merken dat de weerstand vanuit je hoofd komt, en dat je lichaam slechts een emotie hoeft los te laten om weer oke te zijn met het moment.

De innerlijke criticus

En dan zijn daar de kritische stemmen weer. Stemmen die zeggen dat je niet goed genoeg bent, dat je opgeeft als je los laat, stemmen die zeggen dat het beter moet of dat je niet aardig genoeg bent geweest. En dan wordt het tijd om je eens te verwonderen over die stemmen. Kunnen we de stemmen toe laten zonder er op te reageren? Neem de volgende keer dat je jouw innerlijke criticus hoort de tijd om te gaan zitten met die stemmetjes. Vraag ze waar ze vandaan komen. Komen ze van een van je ouders, andere opvoeders als leraren, uit de maatschappij of uit je vriendenkring? Welke gedachten en waarheden huizen in jou die niet bij jou horen? Je gaat er achter komen dat negatieve gedachten slechts energie zijn waaraan jij vanuit onzekerheid gehecht kunt zijn.

Hoe prikken we nu door die vermijding heen? Door aanwezig te zijn bij alles wat je meemaakt, aanwezig met compassie voor jezelf. Meditatie kan je daarbij helpen, yoga kan je daarbij helpen. De moeilijkheid zit ‘m er in dat we ook meditatie en yoga vanuit ons hoofd kunnen doen. Dan gaat de mind wachten tot het over is of het maakt er een sportschool activiteit van. Een beetje uitleg is niet mis, het helpt enorm om lessen te volgen in mediteren en yoga lessen te volgen. Durf je vragen te stellen, durf te vragen wat het is om te voelen. We leren dat gewoon niet meer.

We leren wèl dat alles goed moet zijn, en zoeken daarnaast naar een soort van vrijheid van die perfectie. Ik spreek veel mensen die een soort pensionaris gevoel hebben, als ik stop met werken dan kan ik genieten. Nee, dat is geen leven. Ook de duisternis van het leven hoort erbij. We leren minder goed om te gaan met onze negatieve gevoelens. Er is niet alleen maar gelukzaligheid te voelen, er is wel aanvaarding en acceptatie met dat wat het leven aanbied op dit moment. Meditatie leert je daarin te accepteren wat er is, zonder iets weg te willen. En yoga.. helpt je de energie in je lichaam op te schonen zodat je lichaam de gevoelens door je heen kan laten gaan zonder blokkades tegen te komen en ze daarmee naar het oppervlakte brengt. Het zijn wat mij betreft wondermiddelen.

Alles heeft te maken met aanwezig zijn. Als je ergens anders wilt zijn waar je niet bent wordt het moeilijk. Jouw leven kent een tempo, en zonder te zoeken naar antwoorden om met jezelf om te gaan komt er een moment dat je ineens voelt “ik ben er”. En soms ben je inderdaad in compassie met jezelf, het andere moment ben je eruit en betrap je jezelf er op weer eens te hard voor jezelf te zijn. Net zoals op je yoga mat iedere les anders is. Zet heldere intenties, hoe wil je met jezelf om gaan in tijden van crisis? Kun jij liefdevol zijn naar iedere emotie en ieder gevoel wat je hebt? Kun je ook.. je routines soms even loslaten? Wat gebeurt er dan? Zelfliefde is oke zijn met wat er is, op ieder moment.

Dus… zelfliefde

Zelfliefde. Het betekent dat waar je ook doorheen gaat; frustratie, verdriet, angst, boosheid, irritatie, schaamte, schuld, je met warmte en liefde naar jezelf toe kunt zijn. Het zijn juist in die tijden dat je liever je emoties en gevoelens niet wilt voelen. Je wilt ze weg drukken en er een laagje vermijding over heen leggen. Misschien ren jij normaal gesproken in boosheid naar de sportschool en ren je het eruit, of zoek jij vervulling in eten als je verdrietig bent en op zoek bent naar een sussend en gelukzalig gevoel. Dat werkt op de korte termijn, maar je emoties en gevoelens blijven in contact met de angel die eronder zit.

Oefen, oefen, en vergeef jezelf als het even niet wil juist omdat je dan de vergeving nodig hebt. Heb jezelf vervolgens opnieuw weer lief. Ik neem een oefeningen met je door Ik wil je vragen om een rustig plekje te zoeken voor jezelf. Focus een tijdje op je lichaam, je ademhaling, en begin dan langzaam te herhalen naar jezelf toe: Ik hou van jou, je eigen naam, onvoorwaardelijk. Iedere tien seconden herhaal je naar jezelf toe “Ik hou onvoorwaardelijk van jou Jolinde”. En in plaats van mijn naam zet je daar natuurlijk je eigen naam 😉 Neem die tijd voor jezelf, en vertel op ieder moment dat jij het nodig hebt hoeveel liefde je voor jezelf hebt.

Ik wens je liefde, vrijheid en vertrouwen,

Jolinde

Leave a Reply